Cách hiển thị End Task trong Menu ngữ cảnh trên thanh tác vụ của Windows 11

Menu ngữ cảnh của Thanh tác vụ Windows cho các ứng dụng đang mở luôn có tùy chọn Kết thúc tác vụ có thể nhanh chóng đóng ứng dụng đang chạy. Nó rất hữu ích trong trường hợp chương trình ngừng phản hồi. Tùy chọn đã bị xóa nhưng chưa quay trở lại Windows. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn có thể bật hoặc hiển thị mục Kết thúc tác vụ trong menu ngữ cảnh Thanh tác vụ của Windows 11 .

Menu ngữ cảnh thanh tác vụ kết thúc

Cách hiển thị mục End Task trong Menu ngữ cảnh thanh tác vụ của Windows 11

Có hai phương pháp bạn có thể sử dụng để hiển thị mục Tác vụ kết thúc trong menu Ngữ cảnh của thanh tác vụ, như được đưa ra dưới đây:

 1. Bật tác vụ kết thúc thông qua cài đặt Windows
 2. Kích hoạt tác vụ kết thúc thông qua trình chỉnh sửa sổ đăng ký
 3. Kích hoạt kết thúc tác vụ qua Windows Terminal

Bạn sẽ cần có sự cho phép của quản trị viên để thực hiện một số đề xuất này.

1] Kích hoạt tác vụ kết thúc thông qua cài đặt Windows

 • Mở Cài đặt Windows và nhấp vào  tùy chọn Hệ thống ở khung bên trái. Tiếp theo, nhấp vào  tùy chọn Dành cho nhà phát triển  ở bên phải.

Chọn Dành cho nhà phát triển từ Cài đặt Windows

 • Xác định  tùy chọn Kết thúc tác vụ  ở bên phải và chuyển đổi nó để kích hoạt tác vụ kết thúc trên Thanh tác vụ bằng một cú nhấp chuột phải.

Chuyển đổi tác vụ kết thúc trên cài đặt dành cho nhà phát triển Windows

 • Khi bạn đã hoàn tất, hãy đóng ứng dụng Cài đặt Windows.

Vì vậy, đó là nó! Do đó, tất cả các biểu tượng ứng dụng đang chạy trên thanh tác vụ sẽ hiển thị mục Kết thúc tác vụ mới trong menu ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào nó.

Tùy chọn kết thúc tác vụ trên thanh tác vụ

Một cách dễ dàng để truy cập trang cài đặt Dành cho nhà phát triển là sử dụng lệnh ms-settings:developers . Nhấn phím Windows + R để mở hộp thoại Run, nhập lệnh và nhấn phím Enter để mở trang Dành cho nhà phát triển .

Mở dành cho nhà phát triển thông qua dấu nhắc chạy

2] Kích hoạt tác vụ kết thúc thông qua Trình chỉnh sửa sổ đăng ký

 • Mở trình soạn thảo sổ đăng ký và sao chép và dán đường dẫn bên dưới:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\TaskbarDeveloperSettings

Sao chép đường dẫn trên trình chỉnh sửa sổ đăng ký

Lưu ý : Nếu  khóa TaskbarDeveloperSettings  chưa được cài đặt, hãy nhấp chuột phải vào  khóa con Advanced  ở khung bên trái, chọn  New > Key  từ menu ngữ cảnh và đặt tên là  TaskbarDeveloperSettings .

Tạo EndTask chính trên thanh tác vụ mới

 • Bấm đúp vào phím TaskbarDeveloperSettings  . Trong cửa sổ bật lên Chỉnh sửa DWORD (32-bit), nhập  vào cột Dữ liệu giá trị và nhấn OK.

Thay đổi dữ liệu giá trị EndTask của thanh tác vụ

 • Nếu bạn không có DWORD, hãy nhấp chuột phải vào  phím Cài đặt nhà phát triển  ở bên trái và nhấp vào  Giá trị mới > DWORD (32-bit) từ menu ngữ cảnh. Tiếp theo, đặt tên là  TaskbarEndTask .

Tạo DWORD mới cho thanh tác vụ

 • Bạn có thể đặt giá trị của nó thành 1, như đã đề cập ở trên và bạn sẽ thấy tùy chọn Kết thúc tác vụ cho các ứng dụng trên thanh tác vụ khi bạn nhấp chuột phải vào chúng. Để tắt tính năng này, bạn có thể đặt Dữ liệu giá trị thành 0 và nhấn nút OK để lưu thay đổi.

3] Kích hoạt tác vụ kết thúc qua Windows Terminal

Sử dụng Windows Terminal là một cách khác để đưa tùy chọn End task cho các ứng dụng trên thanh tác vụ vào menu ngữ cảnh. Thực hiện theo các bước dưới đây để kích hoạt nó:

 • Mở  Windows Terminal (Admin) , sao chép và dán lệnh bên dưới rồi nhấn phím Enter để kích hoạt lệnh:
reg thêm HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\TaskbarDeveloperSettings /v TaskbarEndTask /t REG_DWORD /d 1 /f

Thêm mục đăng ký qua Terminal

Điều này sẽ làm cho mục Kết thúc tác vụ có sẵn từ menu chuột phải của thanh tác vụ cho các biểu tượng ứng dụng.

 • Để hoàn tác lệnh bạn đã kích hoạt, hãy sao chép và dán lệnh bên dưới rồi nhấn phím Enter.
reg thêm HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\TaskbarDeveloperSettings /v TaskbarEndTask /t REG_DWORD /d 0 /f

Phần kết luận

Tính năng Tác vụ kết thúc mới của Thanh tác vụ Windows 11 rất dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian, đặc biệt khi bạn cần kết thúc một ứng dụng không phản hồi hoặc bị treo. Việc khởi chạy Trình quản lý tác vụ, tìm ứng dụng và đóng nó không còn cần thiết nữa. Điều quan trọng cần nhớ là bạn vẫn có quyền truy cập vào các mục menu ngữ cảnh quen thuộc của mình, chẳng hạn như tùy chọn Đóng cửa sổ .

Bây giờ, nếu bạn cố gắng nhấp chuột phải vào nút phím tắt Thanh tác vụ cho bất kỳ chương trình nào, menu ngữ cảnh sẽ hiển thị tùy chọn Kết thúc tác vụ mới . Bài đăng này cũng cung cấp hướng dẫn để tắt tùy chọn được đề cập trước đó nếu bạn xóa tùy chọn Kết thúc tác vụ khỏi menu ngữ cảnh của Thanh tác vụ.

Làm cách nào để buộc kết thúc một tác vụ mà không có Trình quản lý tác vụ?

Bạn có thể tiếp tục nhấn ALT + F4 hoặc nút đóng của ứng dụng cho đến khi tác vụ không phản hồi và Windows đưa ra lời nhắc đóng ứng dụng. Nó rất hữu ích khi Trình quản lý tác vụ không khả dụng.

Làm thế nào để bạn kết thúc một Task trong CMD?

Khi sử dụng Dấu nhắc lệnh (CMD) trên Windows, lệnh “taskkill” được sử dụng để chấm dứt các tác vụ. Cú pháp của nó là “taskkill /f /im [tên hình ảnh quy trình],” trong đó “/f” buộc phải chấm dứt và “/im” chỉ định tên hình ảnh quy trình. Ví dụ: để chấm dứt “notepad.exe”, hãy sử dụng “taskkill /f /im notepad.exe.” Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng vì lệnh này sẽ chấm dứt mạnh mẽ các tiến trình mà không cho phép lưu dữ liệu hoặc tắt sạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *