Alphabetical pagination (ABP2) 1.1.3 - sắp xếp theo thứ tự chữ cái XenForo 2

xF 2.x Addon Alphabetical pagination (ABP2) 1.1.3 - sắp xếp theo thứ tự chữ cái XenForo 2

Pagination chữ cái (ABP2) - addon này cung cấp cho bạn các chức năng để sắp xếp các khu vực nhiều người trong thứ tự chữ cái trên diễn đàn của bạn XenForo 2. Ngoài này có thể thêm pagination chữ cái trong các lĩnh vực (on / off chức năng)...
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập thành viên để thực hiện download ==> Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Tác giả
Admin
Lượt xem
84
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin