Apex 2.0.6 - phong cách tối cho XenForo 2

xF 2.x Style Apex 2.0.6 - phong cách tối cho XenForo 2 2.0.6

Không có quyền tải xuống
Apex là một kiểu ánh sáng tối chỉ sử dụng nền CSS và hình ảnh tối thiểu cho các biểu tượng. Dễ dàng thay đổi màu xanh chiếm ưu thế trong bảng màu thành bất kỳ thứ gì bạn thích. Apex đi kèm với các tùy chọn có trong XenBase. Tận hưởng không cần cài đặt tiện ích bổ sung hoặc thực hiện một số thay đổi phổ biến nhất đối với mẫu. Nó làm thay đổi đơn giản bằng cách bao gồm các tham số cần thiết.
apex.jpg

Demo: https://pixelexit.com/xf2demo/?theme=Apex
Link DownLoad:
Tác giả
Admin
Downloads
1
Lượt xem
67
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin