xF 2.x Addon

Top Vip

Thông Kê

Chủ đề
2,131
Bài viết
2,228
Thành viên
788
Thành viên mới nhất
Đặng Công Thành
XPress 1.0.0 Patch Level 4 - integration of WordPress + XenForo 2 Admin
XPress 1.0.0 Patch Level 4 - integration of WordPress + XenForo 2 XPress is an integration for XenF
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
[KST] Shared purchases 2.0.4 - Xenforo 2 Admin
[KST] Shared purchases 2.0.4 [KST] Co-purchase is a plug-in that allows you to create joint purchas
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
[xenMade.com] SEO (SEO2) 1.8.1 - Plugin SEO cho XenForo 2 Admin
[xenMade.com] SEO (SEO2) 1.8.1 - Plugin SEO cho XenForo 2 [xenMade.com] SEO (SEO2) 1.8.1 - một plug
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Cập nhật
[HA] Floating Menu (XF2) 2.0.2 - menu nổi cho XenForo 2 Admin
[HA] Floating Menu (XF2) - plugin cho XenForo 2 giúp bạn dễ dàng thêm menu nổi vào diễn đàn của mình
0.00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Alphabetical pagination (ABP2) 1.1.3 - sắp xếp theo thứ tự chữ cái XenForo 2 Admin
Pagination chữ cái (ABP2) - addon này cung cấp cho bạn các chức năng để sắp xếp các khu vực nhiều ng
0.00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
[HA] XFRM Resources Layouts (XF2) 1.5.0 - change the XenForo 2 resource list view Admin
[HA] XFRM Resources Layouts (XF2) - With this plugin you can change the appearance of the XenForo Re
0.00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Referral Contests 2 by Siropu 2.1.0 - referral system for XenForo 2 Admin
Referral Contests 2 by Siropu is a system for organizing a referral system on the XenForo 2 forum th
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
[CC | T] Copy code 2.0.0 - copy code for XenForo 2 Admin
[CC | T] Copy code is a simple plugin for XenForo 2 which will allow you to add a button to copy the
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Resource icon Admin
XFRM download history 1.2 - who downloaded the resource XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
XF2 [8WR] Member Utilities 2.0.0.5 -  Quản lý tài khoản Thành Viên XenForo 2 Admin
XF2 [8WR] Member Utilities 2.0.0.5 - Quản lý tài khoản Thành Viên XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
XF2 [8WR] Discord Integration 2.0.1.8 - Tích hợp bất hợp pháp của XenForo 2 Admin
XF2 [8WR] Discord hội nhập 2.0.1.8 - 2 XenForo Plugin tích hợp máy chủ của bạn bất hòa diễn đàn của
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Donate 3.0.0 - Plugin tặng XenForo 2 Admin
[DBTech] DragonByte Donate là một plugin đóng góp chuyên nghiệp cho phép quản trị viên chấp nhận kho
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Content Ratings for XF2 1.1.7.1 - xếp hạng cho diễn đàn XenForo 2 Admin
Content Ratings for XF2 1.1.7.1 - xếp hạng cho diễn đàn XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
[TH] Covers 1.0.0 Patch Level 1 - bìa hồ sơ XenForo 2 Admin
[TH] Covers là một plugin XenForo 2 cho phép người dùng cài đặt hình ảnh tĩnh, hình ảnh động hoặc mà
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
[TH] Nodes 1.0.3 - Tạo kiểu Diễn Đàn XenForo 2 Admin
[TH] Nodes 1.0.3 - Tạo kiểu Diễn Đàn XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
[TH] Bookmarks 1.0.3 Patch Level 1 - Dấu trang XenForo 2 Admin
[TH] Bookmarks 1.0.3 Patch Level 1 - Dấu trang XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Chat 2 by Siropu 2.0.13  - Trò chuyện AJAX cho XenForo 2 Admin
Chat 2 by Siropu 2.0.13 - Trò chuyện AJAX cho XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Shoutbox by Siropu 1.3.3 - minichat cho XenForo 2 Admin
Shoutbox bởi Siropu 1.3.3 - minichat cho XenForo 2
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật