[HA] Floating Menu (XF2) 2.0.2 - menu nổi cho XenForo 2

xF 2.x Addon [HA] Floating Menu (XF2) 2.0.2 - menu nổi cho XenForo 2

floating-menujpg.jpg
[HA] Floating Menu (XF2) - plugin cho XenForo 2 giúp bạn dễ dàng thêm menu nổi vào diễn đàn của mình. Sử dụng thuộc tính phong cách, tham số, bảng điều khiển nút bổ sung và quyền của nhóm người...
Bạn hãy đăng ký hoặc đăng nhập thành viên để thực hiện download ==> Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Tác giả
Admin
Lượt xem
116
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin