Resource icon

xF Addon Message Banner - Chèn banner vào giữa nội dung bài viết 2.1

Không có quyền tải xuống
Đúng như tên gọi, [VNXF] Message Banner - Chèn banner vào giữa nội dung bài viết sẽ giúp bạn chèn banner vào giữa nội dung của post đầu tiên trong thread, có nhiều tùy chỉnh cho bạn lựa chọn, ghi chú hoàn toàn bằng tiếng Việt, đọc xong có thể hiểu ngay.
vnxf-message-banner.jpg

Với addon [VNXF] Message Banner - Chèn banner vào giữa nội dung bài viết bạn có thể chèn được 1 banner dành cho giao diện PC và 2 banner dành cho giao diện Mobile, không hiện đối với bài viết ở 1 số box, hiện ở đoạn văn thứ mấy dựa vào mỗi lần enter ngắt đoạn văn trong bài...
Tác giả
Admin
Downloads
2
Lượt xem
109
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin