Register email 1.9 - Thông báo cho thư về đăng ký XenForo 2

xF 2.x Addon Register email 1.9 - Thông báo cho thư về đăng ký XenForo 2 1.9

Không có quyền tải xuống
1532156340_register-email.jpg

Đăng ký email - plugin XenForo 2 gửi email cho nhân viên khi họ đăng ký lại. Tiện ích này thường được sử dụng trong các diễn đàn có đăng ký người dùng mới và cho phép quản trị viên nhận thêm thông tin giúp xác định đăng ký spam.

Link DownLoad:
Tác giả
Admin
Downloads
1
Lượt xem
74
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin