Registration check 1.0 - Chặn Đăng Ký Use Các Quốc Gia Chỉ Định

xF 2.x Addon Registration check 1.0 - Chặn Đăng Ký Use Các Quốc Gia Chỉ Định 1.0

Không có quyền tải xuống
Kiểm tra đăng ký 1.0 - plugin XenForo 2 chặn đăng ký ở các quốc gia được chỉ định.
1529408721_registration-check.jpg


Link DownLoad:
Tác giả
Admin
Downloads
2
Lượt xem
67
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin