TGDb Game Starter Starter 2.0.2 - Trình phân tích cú pháp trò chơi cho XenForo 2

xF 2.x Addon TGDb Game Starter Starter 2.0.2 - Trình phân tích cú pháp trò chơi cho XenForo 2 2.0.2

Không có quyền tải xuống
game-threads.jpg


TGDb Game Starter Starter - plugin XenForo 2 tạo chủ đề cho trò chơi bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu của trò chơi. TGDB Thread Starter cho phép bạn nhập ID trò chơi hoặc toàn bộ liên kết đến trò chơi trên TheGamesDB.net trong chủ đề mới của bạn, thêm bất kỳ nhận xét nào bạn thích và đăng chủ đề mới. TGDB Thread Starternhập tất cả thông tin cho trò chơi của bạn vào tiêu đề cho một chủ đề mới.

game-threads2.jpg


Các tính năng:
[*] Làm cho một tiêu đề mới cho chủ đề với tên của trò chơi.
[*] Tự động điền tiêu đề cho chủ đề và thông tin về trò chơi.
[*] Tự động hiển thị thông tin của cửa sổ trò chơi và thông tin trong danh sách các chủ đề của diễn đàn.
[*] Kiểm tra các trò chơi trùng lặp và thay đổi chủ đề mới thành tin nhắn trong chủ đề hiện tại nếu tìm thấy
[*] Khả năng tìm kiếm thể loại, nền tảng và tiêu đề trong danh sách các chủ đề của diễn đàn.
[*] Thông tin được hiển thị trong danh sách các chủ đề của diễn đàn được chọn bởi người quản trị.
[*] Chọn một số diễn đàn làm diễn đàn trò chơi.
[*] Giới hạn diễn đàn cho các thể loại trò chơi cụ thể.
[*] Giới hạn diễn đàn cho các nền tảng chơi game cụ thể. YÊU CẦU: Máy chủ phải cài đặt cURL

Link DownLoad:
Pass giải nén: cnttvn.net
Tác giả
Admin
Downloads
0
Lượt xem
81
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin