[TH] Reactions 1.0.13 - Các Nút Icon Xenforo 2

xF 2.x Addon [TH] Reactions 1.0.13 - Các Nút Icon Xenforo 2 1.0.13

Không có quyền tải xuống
Hệ thống danh tiếng "Phản ứng" cho XenForo 2. Định cấu hình phản ứng có thể gửi cảnh báo, đăng trên đường truyền, phản ứng nào có thể bị người dùng hủy và có thể sử dụng bao nhiêu phản ứng mỗi ngày.

Tác giả: themehouse
Phiên bản: 1.0.13

Link DownLoad:
Pass giải nén: cnttvn.net

Reactions 2.jpg

Reactions.jpg

Reactions1.jpg
Tác giả
Admin
Downloads
3
Lượt xem
86
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin