[TL] Thread Sticky Timer 1.0.0 - sửa chữa các chủ đề cho một thời gian cụ thể XenForo 2

xF 2.x Addon [TL] Thread Sticky Timer 1.0.0 - sửa chữa các chủ đề cho một thời gian cụ thể XenForo 2 1.0.0

Không có quyền tải xuống
tl-thread-sticky-timer.png

[tl] Chủ đề Sticky Timer - cho phép bạn sửa chữa các chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định. Chọn diễn đàn có thể sử dụng tính năng này.
Link DownLoad:
Pass giải nén: cnttvn.net
Tác giả
Admin
Downloads
2
Lượt xem
85
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin