TMDb Movie Thread Starter 2.0.5 - trình phân tích cú pháp phim của XenForo 2

xF 2.x Addon TMDb Movie Thread Starter 2.0.5 - trình phân tích cú pháp phim của XenForo 2 2.0.5

Không có quyền tải xuống
tmdb-movie-thread-starter.jpg


TMDb Movie Starter - cho phép bạn nhập ID phim hoặc toàn bộ liên kết đến một bộ phim trong TMDb trong chủ đề mới của bạn, thêm bất kỳ bình luận nào bạn thích và đăng một chủ đề mới. TMDb Thread Starter sẽ nhập tất cả thông tin cho phim của bạn vào bài đăng đầu tiên của một chủ đề mới.

tmdb-movie-thread-starter2.jpg


Các tính năng:
[*] Làm cho một tiêu đề mới của chủ đề tiêu đề của bộ phim.
[*] Tự động điền vào bài đăng đầu tiên với một áp phích và thông tin về bộ phim.
[*] Tự động hiển thị áp phích phim và thông tin trong danh sách các chủ đề của diễn đàn.
[*] Kiểm tra các phim trùng lặp và thay đổi chủ đề mới thành tin nhắn trong chủ đề hiện tại nếu tìm thấy
[*] Thông tin được nhập vào bài đăng đầu tiên được quản trị viên chọn.
[*] Khả năng tìm kiếm một thể loại, đạo diễn và tên trong danh sách các chủ đề của diễn đàn.
[*] Thông tin được hiển thị trong danh sách các chủ đề của diễn đàn được chọn bởi người quản trị.
[*] Chọn một số diễn đàn làm diễn đàn cho phim.
[*] Giới hạn diễn đàn cho các thể loại phim cụ thể.
[*] Giải thưởng dành cho việc chạy phim.
[*] Hình ảnh có thể được hiển thị từ bộ nhớ cục bộ, CDN hoặc từ đám mây của cơ sở dữ liệu phim.
[*] Hỗ trợ nhập thông tin cho bất kỳ ngôn ngữ ISO-639-1 nào. YÊU CẦU: Khóa API TMDb nhận được từ trang web cơ sở dữ liệu phim Máy chủ phải

Link DownLoad:
Pass giải nén: cnttvn.net
Tác giả
Admin
Downloads
0
Lượt xem
74
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin