Uniform v2.0.6 - Phong cách hiện đại cho XenForo 2

xF 2.x Style Uniform v2.0.6 - Phong cách hiện đại cho XenForo 2 2.0.6

Không có quyền tải xuống
Đồng phục là chủ đề hiện đại, nhẹ nhàng, tập trung xung quanh hình nền, áp dụng một hình nền đơn trong toàn bộ diễn đàn, bao gồm các bảng danh mục và biểu tượng diễn đàn. Chủ đề được làm đầy với các tính năng tùy chỉnh có thể dễ dàng bật hoặc tắt từ bảng điều khiển của quản trị viên.
uniform.jpg

Demo: https://xenfocus.com/demo.php?style=uniform

Link DownLoad:
Pass giải nén: cnttvn.net
Tác giả
Admin
Downloads
2
Lượt xem
89
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin