XenLate 1.1.0 - tin nhắn mới nhất từ WordPress trên XenForo 2

xF 2.x Addon XenLate 1.1.0 - tin nhắn mới nhất từ WordPress trên XenForo 2 1.1.0

Không có quyền tải xuống
XenLate 1.1.0 là một tiện ích XenForo 2 sẽ hiển thị các tin nhắn hoặc trang mới nhất từ WordPress. Tiện ích này không yêu cầu cầu nối, nhưng tác giả của các mục nhập ID và user_id phải khớp nhau.
1531548035_wordpress-blog-posts.jpg

Cài đặt:
- Xác định đường dẫn tuyệt đối
- Thiết lập tiêu đề phụ tùng
- Thiết lập số lượng bài đăng trên blog (mặc định = 5)
- Thiết lập bù đắp (mặc định = 0)
- Đặt loại ghi âm (mặc định = các bưu điện)

Cài đặt:
* Cài đặt addon
* Đi tới admin .php >> addons và cài đặt
* tới tùy chọn >> XenLate
* Xác định đường dẫn tuyệt đối
* tới widget
* nhấp + Thêm widget
* Chọn XenLate: bài Blog Posts
Link DownLoad:
Tác giả
Admin
Downloads
1
Lượt xem
81
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin