adobe master colletion cs4

  1. Admin

    Soft Khác Tổng Hợp các bộ cài Adobe Master Colletion CS4 + Thuốc

    Giới thiệu Adobe CS4 Master Collection Như chúng ta đã biết, CS4 là gói các phần mềm, công cụ chỉnh sửa dành cho các nhà thiết kế ảnh,video, âm thanh, web… Trọn bộ CS4 gồm 14 ứng dụng được phân phối theo bốn gói khác nhau gồm: CS4 Design & Web Premium (hướng tới các nhà thiết kế trang web), CS4...