win 10 ghos

  1. Admin

    Ghost Win 10 Ghost Windows 10 Pro [x86-x64] ,Full Soft - Nhanh, Mượt Nhẹ [Legacy & UEFI]

    Được làm từ bộ cài Windows 10 Pro Build 14393.969 (1607) nguyên gốc, bỏ các apps không cần thiết và Windows Defender Bản ghost đã được mình tối ưu rất kỹ từ khởi động đến không bị full disk 100% Kích hoạt Net Framwork 3.5, kích hoạt Windows Photo Viewer Cài Full Soft cơ bản & Full Font ABC VNI...